Pittsylvania County

Chatham
Gretna
Hurt
DB-City :Pittsylvania County
HASC code :US-VA-PS
FIPS 6-4 code :51143
Capital :Chatham
Largest city :Chatham
Elevation :High : Gretna 844 ft
Low : Chatham 720 ft
Population :61,745
Land Area :971 sq mi
(2,515 km²)
Density :63.59/sq mi
(24.55/km²)
Time zone :UTC -5
Website :http://www.pittgov.org